Загрузка Мероприятия

Istiqlol egalari bo’lmish yosh avlodni bilimli, savodxon, ma’naviy barkamol va jismonan sog’lom qilib voyaga yetkazishda o’qituvchi-murabbiylarning hissasi benihoya kattadir. Ular berayotgan puxta bilim va ibratli tarbiya katta hayot ostonasida turgan o’g’il-qizlarning vatanparvar hamda hayotda chin inson bo’lishlari, Vatanimizga, xalqimizga fidoyi va halol xizmat qiladigan insonlar bo’lib yetishishiga zamin bo’lib xizmat qiladi.

  • Start Time
    01.10.2023 - 00:00
  • End Time
    01.10.2023 - 23:59

Регистрация закрыта для этого мероприятия