Hurmatli ota-onalar va
aziz o‘quvchilar!

Maktab o‘quvchilarining zamonaviy yagona formasi namunalari e’tiboringiz uchun xavola qilinadi.