Ilm sari ilk qadamdan STARTAP loyihalarga dadil qadam!

Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab o‘z pedagogik faoliyatini boshlagan kunidan iqtidorli o‘quvchilarni ilmiy faoliyatga yo‘naltirishni asosiy maqsadlaridan biri deb belgilagan. Mazkur faoliyatni amalga oshirish uchun maktab pedagoglari tomonidan “Ilm sari ilk qadam” o‘quv qo‘llanmasi yaratilgan bo‘lib, o‘quvchilar o‘z izlanishlarini shu asosda tashkil etmoqdalar.